Лице за заштиту података о личности у Седмој београдској гимназији је Александар Стојић, секретар школе. Имејл адреса лица за заштиту података о личности је info@sedmagimnazija.com, а број телефона је 011/7433-642.