Лингвистичке радионице под називом „Lapsus linguae“ одржане су у току октобра месеца, и то 6.10. за ученике трећег и 20.10. за ученике четвртог разреда Седме београдске гимназије. Радионице које је водио доцент др Славко Станојчић са Филолошко - уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, имале су за циљ професионално усмеравање ученика друштвеног смера гимназије заинтересованих за филологију.

У интерактивном раду и дијалогу са господином Станојчићем, ученици Седме гимназије имали су прилику да провере своје опште познавање језика и основних језичких појмовa, као и да се упознају са неким од термина и критеријума класификације језика из опште лингвистике.

Maтеријал за радионицу компилован је из уџбеника „Наука о језику“ Тијане Ашић и „Кембричка енциклопедија језика“ Дејвида Кристала.