Učenici prvog i trećeg razreda su 29.9.2017 sa nastavnicom hemije Tamarom Simić posetili manifestaciju Noć istraživača. U Institut français de Serbie/ Francuski institut u Srbiji su bolje upoznali biodiverzitet Srbije na izložbi studenata Biološkog fakulteta. U Goethe-Institut Belgrad učenici su učestvovali u Viki uređivačkom maratonu a na Savskom šetalištu na Kalemegdanu su posetili nekoliko štandova sa različitim temama: Etnologija, Roboti i mi, Grad u šumi - šuma u gradu i Naučni inkubator koji je organizovala istraživačka stanica Petica. Uskoro ćemo objaviti nove priloge koje su naši učenici napravili u toku Noći istraživača.

https://www.facebook.com/tamara.simic.71653/videos/128434834571589/