У петак 15. септембра 2017. године, ученици oдељења 2-1, 2-2 и 2-3 Седме гимназије су са професорком Јеленом Богавац присуствовали предавањима о лексикографији и кодификовању књижевног језика у оквиру 47. међународног скупа Слависта у Вукове дане који се одржао на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Ученици су имали прилику да се упознају са актуелним граматичнким и семантичким истраживањима из области српске лексикографије која су утемељена на речницима српског језика. Тиме су проширили своја знања о вредности лексеме „а“ у српском језику, научили какве су форме говорне етикеције, упознали се са термином „колигација“, и стекли увид у кодификовање књижњевног језика на основу говорниковог језичког кода и конкретне ситуације.

Поред топле добродошлице на овај научни скуп филолога, ученици Седме гимназије су због показаног интересовања и учешћа испраћени аплаузом.