МУЗИЧКИ ПОКРЕТ СЕДМЕ

Седма београдска гимназија, средствима добијеним од Центра за интерактивну педагогију, реализује Пројекат „Музички покрет Седме“. Циљеви овог пројекта су: проширивање понуде ваннаставних садржаја за ученике Школе, подизање нивоа свести ученика и наставника о инклузивном образовању као квалитетном образовању за све ученике, култивисање музичког укуса ученика Школе, давање могућности ученицима за креативно испољавање њихових личности, оснаживање ученика за проналажење конструктивних одговора на проблеме са којима се суочавају и борба против злоупотребе психоактивних супстанци.

У склопу пројекта оснива се музички бенд у коме ће учествовати талентовани ученици Школе са којима ће радити Милан Петровић, фронтмен бенда „Милан Петровић Квартет“. Крајем фебруара извршена је селекција чланова бенда, а пробе су почеле прошле недеље. Креативни ученици школе ће припремити и документарац о бенду, писати објаве о активностима бенда, израдити плакате и флајере којим се промовише концерт који ће се одржати у другој половини априла.

Како би се сагледала очекивања ученика од овог пројекта, њихови ставови о квалитетном и инклузивном образовању, као и мишљења да ли и како музика може да допринесе ширењу идеја о квалитетном образовању за све, педагог школе Драгица Китановски на почетку пројекта истражује ставове фокус група које чине ученици свих разреда.

Захваљујући љубазности председника Месне заједнице Миријево господина Душана Матића, пробе бенда се одржавају понедељком, средом и петком у сали Месне заједнице, а концерт на крају пројекта ће се одржати крајем априла у некој од културних установа у Београду.