Позиција:
професор Филозофије
Остале информације:
одељенски старешина IV/2