Рециклажа

Тим за рециклажу Еко-школе спроводи вршњачку едукацију о важности рециклаже у циљу што успешније акције…