Извод из Извештаја са 36. Фестивала позоришних игара деце и младих

Дана 10. маја се одржао 36. Фестивал позоришних игара деце и младих. У другој категорији…