Похвалница на Националном Euroguidance такмичењу дорих пракси у области каријерног вођења и саветовња

На Националном Euroguidance такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовaња Седмој београдској гимназији је…