Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Седма београдска гимназије се у школској 2020/2021. години у сарадњи са Амбасадорима одрживог развоја и животне средине укључила у Пројекат „Мрежа еко-школа“. Конститутивни састанак Одбора Еко-школе Седме београдске гимназије одржан је 5. јануара 2021. године. Чланови Одбора су: Мирослав Маркићевић, директор школе, Гордана Мишев, члан Општинског већа ГО Звездара, Соња Стаменовић, самостални саветник у Одељењу за друштвене делатности ГО Звездара, Гордана Илић, професорка физике, Марина Дрндарски, професорка биологије и изборних програма, Татјана Богојевић, професорка биологије, Јелена Станојчић, професорка енглеског језика и Славица Васић, представница Савета родитеља.

На констутивном састанку чланови Одбора су се упознали са мисијом и циљевима Мреже еко-школа, донет је План рада еко-школе Седме београдске гимназије за школску 2020/2021. годину и за координатора еко-школе је изабрана Гордана Илић, професорка физике.

Чланице Одбора Марина Дрндарски и Гордана Илић припремиле су и представиле Пројекат „Седма београдска гимназија за 21. век“ који се бави могућношћу увођења зелених технологија у живот и рад Школе. Чланови Одбора су се договорили да се Пројекат реализује у фазама.

Post Author: admin