Рад у сменама

Школа ради у две смене. Једну смену чине I и III разред (13 одељења), а другу II и IV разред (13 одељења). Првог наставног дана у школској години I и III разред крећу после подне, а II и IV разред пре подне. Смене се мењају сваких недељу дана. Почетак и крај наставе, као и распоред звоњења дати су у следећој табели:

Распоред звоњења:

                                    ПРЕ ПОДНЕ                                ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.  8.00 – 8.45 14.15 – 15.00
2.  8.50 – 9.35 15.05 – 15.50
3.  9.50 – 10.35 16.05 – 16.50
4. 10.40 – 11.25 16.55 – 17.40
5. 11.40 – 12.25 17.55 – 18.40
6. 12.30 – 13.15 18.45 – 19.30
7/0 13.20 – 14.05  

Ученици имају два велика одмора (по 15 минута).

Рачуноводствена служба ради од 8.00 до16.00 часова у петодневној радној недељи.

Сектетар школе ради од 8.00 до 16.00 часова у петодневној радној недељи.

Административни радник ради од 7.30 до 15.30 часова у петодневној радној недељи.

Помоћно радно особље ради у две смене:

  • пре подне од 6.00 до14.00 часова
  • после подне од 13.00 до 21.00 часова