Рад у сменама

Школа ради у две смене. Једну смену чине I и III разред (13 одељења), а другу II и IV разред (13 одељења). Првог наставног дана у школској години I и III разред крећу после подне, а II и IV разред пре подне. Смене се мењају сваких недељу дана. Почетак и крај наставе, као и распоред звоњења дати су у следећој табели:

Распоред звоњења:

                                    ПРЕ ПОДНЕ                                ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.  8.00 – 8.45 14.05 – 14.50
2.  8.50 – 9.35 14.55 – 15.40
3.  9.50 – 10.35 15.55 – 16.40
4. 10.40 – 11.25 16.45 – 17.30
5.  11.35 – 12.20 17.40 – 18.25
6.  12.25 – 13.10 18.30 – 19.15
7.  13.15 – 13.55  19.20 – 20.00

Ученици имају два велика одмора (по 15 минута).

Рачуноводствена служба ради од 8.00 до 16.00 часова у петодневној радној недељи.

Сектетар школе ради од 8.00 до 16.00 часова у петодневној радној недељи.

Административни радник ради од 8.00 до 12.00 часова у петодневној радној недељи.

Помоћно радно особље ради у две смене:

  • пре подне од 6.00 до 14.00 часова
  • после подне од 13.00 до 21.00 часова