Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Историја: 17.10. у 13.15 часова

Руски језик – писмени део: 17.10. у 14.00 часова

Језик, медији и култура: 17.10. у 14.05 часова

Француски језик – писмени део: 17.10. у 10 часова

Српски језик и књижевност – писмени део: 18.10. у 14.30 часова

Религије и цивилизације: 18.10. у 16 часова

Верска настава: 19.10. у 15 часова

Француски језик – усмени део: 19.10. у 14.30 часова

Музичка култура: 20.10. у 15.30 часова

Математика – писмени део: 20.10. у 14 часова

Енглески језик – писмени део: 20.10. у 13.15 часова

Српски језик и књижевност – усмени део: 21.10. у 11 часова

Хемија: 21.10. у 14 часова

Уметност и дизајн: 21.10. у 13.15 часова

Здравље и спорт: 24.10. у 13 часова

Физика: 24.10. у 14.10 часова

Грађанско васпитање: 24.10. у 13.30 часова

Руски језик – усмени део: 24.10. у 13.20 часова

Рачунарство и информатика: 25.10. у 14 часова

Енглески језик – усмени део: 25.10 у 16.30 часова

Биологија: 26.10. у 15.30 часова

Ликовна култура: 26.10. у 12 часова

Математика – усмени део: 27.10. у 08.30 часова

Физичко и здравствено васпитање: 27.10. у 14 часова

Основи геополитике: 27.10. у 16 часова

Филозофија: 28.10. у 14.10 часова

Појединац, група и друштво: 28.10. у 14 часова

Социологија: 31.10. у 14 часова

Post Author: admin