Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Физика: 15.6.2023. у 15.55 часова
Латински језик – писмени део испита: 15.6.2023. у 14 часова
Енглески језик – писмени део испита: 15.6.2023. у 9 часова
Социологија: 15.6.2023. у 12.30 часова
Здравље и спорт: 15.6.2023. у 12 часова
Латински језик – усмени део испита: 16.6.2023. у 12.30 часова
Енглески језик – усмени део испита: 16.6.2023. у 9 часова
Француски језик – писмени део испита: 16.6.2023. у 10 часова
Математика – писмени део испита: 19.6.2023. у 11 часова
Географија: 19.6.2023. у 12.30 часова
Француски језик – усмени део испита: 20.6.2023. у 9 часова
Историја: 20.6.2023. у 13.15 часова
Рачунарство и информатик: 20.6.2023. у 14 часова
Музичка култура: 20.6.2023. у 12 часова
Немачки језик – писмени део испита: 21.6.2023. у 11 часова
Психологија: 21.6.2023. у 9 часова 
Уметност и дизајн: 22.6.2023. у 12 часова
Математика – усмени део испита: 22.6.2023. у 12.30 часова
Биологија: 22.6.2023. у 10 часова
Физичко и здравствено васпитање: 22.6.2023. у 12 часова
Немачки језик – усмени део испита: 23.6.2023. у 10 часова
Српски језик и књижевност – писмени део испита: 26.6.2023. у 11 часова
Српски језик и књижевност – усмени део испита: 27.6.2023. у 11 часова
Филозофија: 30.6.2023. у 12 часова
Појединац, група и друштво: 30.6.2023. у 13 часова 
Основи геополитике: 30.6.2023. у 13.30 часова

Post Author: admin