Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Биологија – 14.6. у 12.30 часова Рачунарство и информатика – 14.6. у 14 часова
Историја – 15.6. у 12 часова
Музичка култура – 15.6. у 14.55 часова
Математика (писмени део испита) – 15.6. у 16 часова
Филозофија – 16.6. у 15 часова
Уметност и дизајн – 16.6. – тачно време одредиће се у договору са предметним наставником
Математика (усмени део испита) – 16.6. у 16.30 часова
Српски  језик и књижевност (писмени део испита) – 16.6. у 11 часова
Хемија – 16.6. у 14.15 часова
Српски језик и књижевност (усмени део испита) – 17.6. у 15 часова
Здравље и спорт – 17.6. у 10 часова (online)
Енглески језик (писмени део испита) – 17.6. у 12.35 часова
Латински језик (писмени део испита) – 20.6. у 14.50 часова
Француски језик (писмени део испита) – 20.6. у 9 часова
Географија – 20.6. у 13.20 часова
Грађанско васпитање – 20.6. у 12.30 часова
Основи геополитике – 20.6. – тачно време одредиће се у договору са предметним наставником
Социологија – 20.6. у 12 часова
Физичко васпитање – 20.6. у 14 часова 
Латински језик (усмени део испита) – 21.6. у 13 часова
Енглески језик (усмени део испита) – 21.6. у 14 часова
Руски језик (писмени део испита) – 22.6. у 13.20 часова
Француски језик (усмени део испита) – 23.6. у 13.15 часова
Језик, медији и култура – 23.6. у 13.10 часова
Руски језик (усмени део испита) – 24.6. у 13.20 часова
Ликовна култура – 27.6. у 11 часова
Немачки језик (писмени део испита) – 28.6. у 11.30 часова
Физика – 28.6. у 10 часова
Немачки језик (усмени део испита) – 30.6. у 10.40 часова

Post Author: admin