Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Немачки језик – писмени део: 20.12. у 15 часова
Грађанско васпитање: 20.12. у 12 часова
Језик, медији и култура: 20.12. у 11.35 часова
Физичко и здравствено васпитање: 20.12. у 11 часова
Музичка култура: 21.12. у 13.20 часова
Руски језик – писмени део: 21.12. у 13 часова
Биологија: 21.12. у 16 часова
Верска настава: 21.12. у 12.30 часова
Географија: 22.12. у 16.45 часова
Српски језик и књижевност – писмени део: 22.12. у 15 часова
Немачки језик – усмени део: 22.12. у 13.15 часова
Религије и цивилизације: 22.12. у 16 часова
Савремене технологије: 22.12. у 16 часова
Енглески језик – писмени део: 23.12. у 13 часова
Српски језик и књижевност – усмени део: 23.12. у 11 часова
Рачунарство и информатика: 23.12. у 14.30 часова
Физика: 23.12. у 14.05 часова
Ликовна култура: 26.12. у 12.30 часова
Руски језик – усмени део: 26.12. у 14 часова
Историја: 26.12. у 13.15 часова
Здравље и спорт: 26.12. у 14.30 часова
Енглески језик – усмени део: 27.12. у 10.40 часова
Социологија: 28.12. у 15.30 часова
Примењене науке 1: 28.12. у 11 часова
Основи геополитике: 29.12. у договору са предметним наставником мејлом
Филозофија: 30.12. у 14 часова
Појединац, група и друштво: 30.12. у договору са предметним наставником мејлом
Уметност и дизајн: 30.12. у 11.30 часова

Post Author: admin