Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Математика – писмени део испита: 11.04. у 10.40 часова
Социологија: 11.04. у 14 часова
Географија: 11.04. у 11.40 часова
Српски језик и књижевност – писмени део испита: 12.04. у 12 часова
Устав и права грађана: 12.04. у 13.15 часова
Грађанско васпитање: 12.04. у 13.30 часова
Математика – усмени део испита: 15.04. у 16.45 часова
Филозофија: 15.04. у 13.45 часова
Српски језик и књижевност – усмени део испита: 16.04. у 15 часова
Француски језик – писмени део испита: 16.04. у 11 часова
Ликовна култура: 16.04. у 10.40 часова
Психологија: 16.04. у 14 часова
Енглески језик – писмени део испита: 17.04. у 14 часова
Латински језик – писмени део испита: 17.04. у 13.15 часова
Руски језик – писмени део испита: 17.04. у 14.55 часова
Хемија: 17.04. у 10.45 часова
Основи геополитике: 17.04. у 10.40 часова
Латински језик – усмени део испита: 18.04. у 10.40 часова
Француски језик – усмени део испита: 18.04. у 15 часова
Физичко и здравствено васпитање: 18.04. у 13.30 часова
Историја: 18.04. у 16.40 часова
Примењене науке 1: 18.04. у 15.30 часова
Енглески језик – усмени део испита: 19.04. у 10.45 часова
Религије и цивилизације: 19.04. у 14.15 часова
Музичка култура: 22.04. у 10 часова
Биологија: 23. 04. у 13.45 часова
Немачки језик – писмени део испита: 24.04. у 14.05часова
Руски језик – усмени део испита: 24.04. у 12.30 часова
Физика: 24.04. у 12.30 часова
Уметност и дизајн: 24.04. у 16 часова
Рачунарство и информатика: 25.04. у 14 часова
Немачки језик – усмени део испита: 26.04. у 13.20 часова

Post Author: admin