Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Енглески језик – писмени део испита: 16.10. у 10 часова
Филозофија: 16.10. у 13.30 часова
Математика – писмени део испита: 16.10 у 16 часова
Здравље и спорт: 16.10. у 10.45 часова
Ликовна култура: 17.10. у 10.40 часова
Географија: 17.10 у 16.45 часова
Енглески језик – усмени део испита: 18.10. у 14 часова
Немачки језик – писмени део испита: 18.10. у 13 часова
Социологија: 19.10. у 16.45 часова
Грађанско васпитање: 19.10. у 17.30 часова
Религије и цивилизације: 19.10 у 16 часова

Математика – усмени део испита: 19.10. у 16.30 ч
Психологија: 19.10. у 16.40 часова
Немачки језик – усмени део испита: 20.10. у 13.15 часова
Физика: 20.10. у 15 часова
Биологија: 23.10. у 11.30 часова
Уметност и дизајн: 24.10. у 15.50 часова
Историја: 24.10. у 14 часова
Савремене технологије: 24.10. у 13.15 часова
Француски језик – писмени део испита: 25.10. у 14.05 часова
Француски језик – усмени део испита: 26.10 у 12 часова
Рачунарство и информатика: 26.10. у 14.05 часова
Музичка култура: 26.10 у 12.30 часова
Физичко и здравствено васпитање: 27.10. у 12.30 часова
Српски језик и књижевност – писмени део испита: 1.11. у 12 часова
Верска настава: 1.11. у 14 часова
Српски језик и књижевност – усмени део испита: 2.11. у 15 часова
Основи геополитике: 3. 11 у 10.30 часова

Post Author: admin