Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Српски језик и књижевност – писмени део испита : 12.06. у 12 ч

Уметност и дизајн : 12.06. у 11.30 ч

Физичко и здравствено васпитање : 13.06. у 14 ч

Појединац, група и друштво : 13.06. у 13.30 ч

Грађанско васпитање : 13.06. у 15 ч

Социологија : 13.06. у 14 ч

Енглески језик – писмени део испита : 13.06. у 13.15 ч

Географија : 14.06. у 15 ч

Здравље и спорт : 14.06. у 12 ч

Физика : 14. 06. у 13.15 ч

Латински језик – писмени део испита : 17.06. у 15 ч

Математика – писмени део испита : 17.06. у 8.30 ч

Историја : 17.06. у 13.15 ч

Латински језик – усмени део испита : 18.06. у 16 ч

Математика – усмени део испита : 18.06. у 9.40 ч

Енглески језик – усмени део испита : 19.06. у 13.15 ч

Немачки језик – писмени део испита : 19.06 у 13.15 ч

Руски језик – писмени део испита : 19.06. у 12.30 ч

Хемија : 19.06. у 16.45 ч

Ликовна култура : 19.06. у 11.30 ч

Биологија : 20.06. у 14 ч

Рачунарство и информатика : 20.06. у 14.05 ч

Немачки језик – усмени део испита : 21.06. у 14 ч

Руски језик – усмени део испита : 21.06. у 12.15 ч

Верска настава : 21.06. у 12 ч

Српски језик и књижевност – усмени део испита : 24.06.у 12 ч

Филозофија : 24.06. у 14 ч

Музичка култура : 25.06. у 10 ч

Post Author: admin