Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Српски језик и књижевност – писмени део испита: 12.2.2024. године у 11.30 часова
Грађанско васпитање: 12.2.2024. године у 16.45 часова
Српски језик и књижевност – усмени део испита: 13.2.2024. године у 13.20 часова
Математика – писмени део испита: 13.2.2024. године у 11.30 часова
Ликовна култура: 13.2.2024. године у 16.45 часова
Историја: 14.2.2024. године у 14 часова
Физика: 14.2.2024. године у 12.30 часова
Математика -усмени део испита: 14.2.2024. године у 11.30 часова
Физичко и здравствено васпитање: 14.2.2024. године у 13 часова
Енглески језик – писмени део испита: 19.2.2024. године у 10 часова
Социологија: 19.2.2024. године у 12.30 часова
Устав и права грађана: 19.2.2024. године у 13 часова
Француски језик – писмени део испита: 20.2.2024. године у 11 часова
Географија: 20.2.2024. године у 16.45 часова
Биологија: 20.2.2024. године у 13.30 часова
Религије и цивилизације: 20.2.2024. године у 11.40 часова
Примењене науке: 20.2.2024. године у 12.30 часова
Француски језик – усмени део испита: 21.2.2024. године у 13 часова
Латински језик – писмени део испита: 21.2.2024. године у 13.15 часова
Основи геополитике: 21.2.2024. године у 10.45 часова
Хемија: 21.2.2024. године у 10.45 часова
Латински језик – усмени део испита: 22.2.2024. године у 14 часова
Енглески језик – усмени део испита: 23.2.2024. године у 10.45 часова
Језик, медији и култура: 26.2.2024. годинее у 14 часова
Немачки језик – писмени део испита: 27.2.2024. године у 13.15 часова
Немачки језик – усмени део испита: 28.2.2024. године у 14.05 часова
Музичка култура: 28.2.2024. године у 14.15 часова
Рачунарство и информатика: 29.2.2024. године у 14.05 часоова

Координатор за ванредне ученике
проф. Соња Тлачинац

Post Author: admin