Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Социологија: четвртак, 14.12.2023. године у 12.30 часова
Устав и права грађана: четвртак, 14.12.2023. године у 13 часова
Српски језик и књижевност – писмени део испита: четвртак, 14.12.2023. године у 15 часова
Српски језик и књижевност – усмени део  испита: петак, 15.12.2023. године у 12.30 часова
Филозофија: петак, 15.12.2023. године у 15.45 часова
Хемија: петак, 15.12.2023. године у 11.35 часова
Религије и цивилизације: петак, 15.12.2023. године у 14 часова
Савремене технологије: петак, 15.12.2023. године у 12.45 часова
Руски језик – писмени део испита: петак, 15.12.2023. године у 14.55 часова
Немачки језик – писмени део испита: понедељак, 18.12.2023. године у 15 часова
Рачунарство и информатика: понедељак 18.12.2023. године у 11.30 часова
Математика – писмени део испита: уторак, 19.12.2023. године у 11.30 часова
Примењене науке 1: уторак, 19.12.2023. године у 15.45 часова
Језик, медији и култура: уторак, 19.12.2023. године у 12.20 часова
Француски језик – писмени део испита: среда, 20.12.2023. године у 14.15 часова
Латински језик – писмени део испита: среда, 20.12.2023. године у 14.05 часова
Верска настава: среда, 20.12.2023. године у 13.15 часова
Грађанско васпитање: среда, 20.12.2023. године у 16.45 часова
Руски језик – усмени део испита: среда, 20.12.2023. године у 12.30 часова
Енглески језик – писмени део испита: четвртак, 21.12.2023. године у 13.15 часова
Француски језик – усмени део испита: четвртак, 21.12.2023. године у 12 часова
Латински језик – усмени део испита: четвртак, 21.12.2023. године у 16.45 часова
Немачки језик – усмени део испита: петак, 22.12.2023. године у 14 часова
Енглески језик – усмени део испита: понедељак, 25.12.2023. године у 10 часова
Математика – усмени део испита: уторак, 26.12.2023. године у 16 часова
Музичка култура: уторак, 26.12.2023. године у 15 часова
Историја: среда, 27.12.2023. године у 14.15 часова
Ликовна култура: среда, 27.12.2023. године у 15 часова
Уметност и дизајн: 27.12.2023. године у 11.30 часова
Биологија: четвртак, 28.12.2023. године у 12 часова
Физичко и здравствено васпитање: четвртак, 28.12.2023. године у 14 часова
Физика: четвртак, 28.12.2023. године у 14.30 часова
Основи геополитике: петак, 29.12.2023. године у 12 часова

Координатор за ванредне ученике
проф. Соња Тлачинац

Post Author: admin