Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Ликовна култура: 22. августа у 9 сати
Географија: 22. августа у 11 сати
Устав и права грађана: 22. августа у 12 сати
Филозофија: 23. августа у 12 сати
Француски језик – писмени део: 23. августа у 12 сати
Математика – писмени део: 24. августа у 9 сати
Физика: 24. авгута у 10.30 сати
Биологија: 25. августа у 10 сати
Енглески језик – писмени део: 25. августа у 12 сати
Грађанско васпитање: 25. августа у 12 сати
Историја: 26. августа у 12 сати
Српски језик и књижевност – писмени део: 29. августа у 10 сати
Латински језик – писмени део: 29. августа у 9 сати
Музичка култура: 29. августа у 11.30 сати
Енглески језик – усмени део: 30. августа у 9 сати
Математика – усмени део: 30. августа у 9.30 сати
Латински језик – усмени део: 30. августа у 9 сати
Српски језик и књижевност – усмени део: 31. августа у 10 сати
Француски језик – усмени део: 31. августа у 12 сати
Хемија: 31. августа у 12 сати
Физичко и здравствено васпитање: 1. септембра у 12 сати

Post Author: admin