Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Физика: 22. 8. у 11 часова
Рачунарство и информатика: 22. 8. у 11 часова
Математика – писмени део испита: 22. 8. у 9 часова
Географија: 23. 8. у 8.30 часова
Латински језик – писмени део испита: 23. 8. у 9 часова
Енглески језик – писмени део испита: 24. 8. у 10 часова
Биологија: 24. 8. у 11.30 часова
Енглески језик – усмени део испита: 25. 8. у 12 часова
Математика – усмени део испита: 25. 8. у 09 часова
Латински језик – усмени део испита: 25. 8. у 11 часова
Немачки језик – писмени део испита: 28. 8. у 11 часова
Физичко и здравствено васпитање: 28. 8. у 13 часова
Психологија: 28. 8. у 9 часова
Француски језик – писмени део испита: 29. 8. у 10 часова
Филозофија: 29. 8. у 12 часова
Српски језик и књижевност – писмени део испита: 30. 8. у 12 часова
Немачки језик – усмени део испита: 30. 8. у 14 часова
Француски језик – усмени део испита: 30. 8. у 14 часова
Српски језик и књижевност – усмени део испита: 31. 8. у 12 часова
Хемија: 31. 8. у 16 часова

Координатор за ванредне испите:
проф. Соња Тлачинац

Post Author: admin