Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Историја: 19. 4. у 15.30 часова
Музичка култура: 19. 4. у 14 часова
Немачки језик – писмени део испита: 20. 4. у 14.05 часова
Биологија: 20. 4. у 10.45 часова
Социологија: 20. 4. у 15 часова

ДОПУНА: Савремене технологије: 20. 4. у 16 часова
Латински језик – писмени део испита: 21. 4. у 12.30 часова

ДОПУНА: Примењене науке 1: 21. 4. у 13 часова
Рачунарство и информатика: 21. 4. у 12.30 часова
Уметност и дизајн: 21. 4. у 13 часова
Физика: 24.4. у 14.05 часова
Здравље и спорт: 24. 4. у 13 часова
Енглески језик – писмени део испита: 25. 4. у 15.30 часова
Немачки језик – усмени део испита: 25. 4. у 11.35 часова
Психологија: 25. 4. у 12.25 часова
Ликовна култура: 25. 4. у 11.30 часова
Латински језик – усмени део испита: 25. 4. у 10.45 часова
Руски језик – писмени део испита: 26. 4. у 9 часова
Француски језик – писмени део испита: 26. 4. у 9 часова
Францускиу језик – усмени део испита: 27. 4. у 9 часова
Религије и цивилизације: 27. 4. у 16 часова
Енглески језик – усмени део испита: 28. 4. у 14 часова
Математика – писмени део испита: 28. 4. у 8.50 часова
Верска настава: 28. 4. у 13.15 часова
Руски језик – усмени део испита: 3. 5. у 14.50 часова
Математика – усмени део испита: 4. 5. у 14.30 часова
Географија: 4. 5. у 10.40 часова
Хемија: 5. 5. у 11.25 часова
Филозофија: 12. 5. у 14 часова

Координатор за ванредне испите

Соња Тлачинац

Post Author: admin