Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Пројекат LIFT (Learn Imagine Fun Teaching) Седме београдске гимназије одобрен је за финанирање у склопу Еразмус + програма мобилности за школе (КА 101 СЕ).

Пројектом је предвиђена мобилност ради стручног усавршавања наставника школе као и јачање њихових компетенција за примену нових метода рада, подучавање и комуникацију, а у циљу остваривања бољих постигнућа ученика у свакодневном раду и на будућем матурском испиту. Ово усавршавање ће се спровести путем посматрања на радном месту (job shadowing).

Предлог пројекта настао је на основу резултата самовредновања рада школе, мишљења добијеног након екстерне евалуације рада школе, као и истраживања које је London School of Economics спровео у школи 2014. године. Школа је идентификовала пројектне партнере: Гимназију у Крању (Словенија) са којом сарађује од 2009. године, као и Madona Valsts Gimnazija (Летонија) и Instituto Statale di Instruzione Technica Professionale e Scientifica (Италија).

Партнерске установе дужи низ година развијају курикулуме засноване на програмима базираним на развоју компетенција наставника и ученика и исходима процеса учења и имају евидентне резултате на државним матурским испитима и другим смотрама ученика. Школа жели да реализацијом овог Пројекта унапреди наставну праксу и мотивисаност ученика за рад.

Честитамо професорки руског језика Виолети Влашки која је руководила успешном израдом пројектне пријаве Седме београдске гимназије.

Post Author: admin