Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Дана 23.1.2020. године у Седмој београдској гимназији одржана је прва званична активност на Пројекту „Квалитетно образовање за све“. Школу су посетиле представнице менторске школе, Пожаревачке гимназије, директорка Данијела Жуковски и професорка Јана Јацић. Оне су чланове Школског пројектног тима упознале са својим искуствима на Пројекту „Демократска култура“, објасниле циљеве Пројекта и представиле документ „Компетенције за демократску културу – живети заједно као једнаки у културно разноликим демократским друштвима“. Менторке су члановима Школског пројектног тима помогле да изаберу три компетенције за демократску културу које ће се развијати у Седмој београдској гимназији током реализације Пројекта и надгледале израду школског СВОТ-а. На основу свих ових активности, Школски пројектни тим ће уз помоћ менторки довршити Акциони план.

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ је заједнички пројекат Савета Европе и Европске Уније који се спроводи у земљама регије Западног Балкана. Седма београдска гимназија је једна од 40 пилот-школа у Републици Србији које су изабране за његову импелентацију. Школски пројектни тим чине: Мирослав Маркићевић, директор школе, Виолета Влашки, професорка руског језика, координатор Тима, Наташа Траиловић Поповић, професорка енглеског језика и помоћник директора, Никола Гачић, професор верске наставе и помоћник директора, Драгица Китановски, педагог школе, Драгана Бељански, професорка филозофије, Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности, Новица Миловановић, професор хемије, Светлана Тодоровић, професорка хемије и Љубомир Јешић, професор математике.

Post Author: admin