Школски простор

Школска зграда (подигнута 1969. године) и школско двориште чине школски простор. Школска зграда својим укупним простором и структуром обезбеђује повољне услове за реализацију својих образовно-васпитних задатака, предвиђених годишњим Планом рада.

            Објекат школе налази се у улици Шејкина 21а, општина Звездара.

 • укупна површина објекта                3052 m²
 • школско двориште                            11517 m²
 • балон сала                                           800 m²
 • укупна површина школског простора (укључујући и зграду школе) износи      15369 m2
 • Школска зграда (наставне и друге просторије)
 • учионица опште намене                               13
 • кабинета                                                           8
 • библиотека                                                       1

б) Остале просторије

 • управа, администрација, зборница                6
 • просторије за помоћно особље                       1

в) Санитарне просторије

 • мушка и женска свлечионица са тушевима, два тоалета са по три кабине и три лавабоа и приземљу
 • два тоалета за ученике (као у приземљу), два тоалета за наставнике са по једном кабином и по једним лавабоом на спрату

У школској 2002/2003. години школа је реновирана изнутра (осим свлачионица). Током школске 2007/2008. године направљена је балон сала за физичко васпитање, ограђено је школско двориште и побољшан саобраћај. У школској 2010/2011. години наставио се континуирани рад на уређењу школе, а пре свега извршено је: уређење школског дворишта у сарадњи са Градским зеленилом, опремање кабинета наставним средствима, уређење фискултурне балон сале, атлетске стазе и терена за кошарку. Током 2015/2016. године направљена је хемијска лабораторија и просторија за пријем родитеља, школске 2017/2018. године реконструисан је улаз у школску зграду и обезбеђена средства за отварање музичког студија и ликовног атељеа у школи.

Наставна средства и опрема

Наставна средства су смештена у кабинетима, учионицама и другим просторијама Школе. Њихова употреба је планирана у глобалним и оперативним плановима рада професора, који су саставни део овог Плана.

Кабинети су опремљени у складу са материјалним могућностима Школе.

Стручна већа имају обавезу да сачине планове набавке и израде нових наставних средстава, а Школа, да у складу са својим могућностима, изврши набавку планираних средстава.

 Органи управљања Школе планирају набавку одређеног броја нових наставних средстава (поштујући критеријум приоритета). Набавка и израда нових наставних средстава вршиће се у наредној школској години (како нови планови и програми почињу да се реализују).