Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус, у сарадњи с Европском
комисијом, по други пут организовали су радионицу Подршка за вишејезичне учионице
(Supporting multilingual classrooms). Радионица је одржана 6. и 7. јуна 2024. године.
Овога пута, на радионици су учествовали предавачи на високошколским установама који
образују будуће наставнике, као и наставно и ненаставно особље основних и средњих школа
које се бави менторством и обучавањем других наставника широм Србије.
Учесници су имали прилике да уче о вредновању плурилингвалних идентитета и различитости
у учионици, о компетенцијама које треба развити и подршци која је наставницима потребна за
коришћење вишејезичности као ресурса на часовима језичких и нејезичких предмета.
Истакнута је важност сарадње на нивоу целе школе у циљу подизања свести о вишејезичности
и интеркултуралности. Учесници су имали прилику да другог дана радионице примене увиде и
сазнања које су стекли осмишљавањем заједничких пројеката.
Учесницима је посебно корисно било што су могли да сагледају како се ученици осећају у
учионици у којој се настава одвија на језику којим они не говоре, не разумеју га или не говоре
довољно добро, као и да промисле и чују о начинима њиховог укључивања. На радионици су
представљене активности у којима, поред наставника, могу да учествују и остали учесници
попут вршњака, родитеља и шире заједнице, који су важни у процесу приближавања новог
језика и нове културе ученицима из различитих земаља.
Радионица је у великој мери била заснована на индивидуалном и групном практичном раду.
Обезбеђен је простор за дискусију о теми вишејезичности у учионици која може да се користи
као ресурс за унапређење компетенција ученика, како са стручњацима Европског центра за
живе језике тако и са колегама из других установа у Србији запослених на различитим
образовним нивоима. Учесници су нарочито вредним сматрали бројне прилике за стицање
нових знања, промишљање о теми вишејезичности и размену искустава, што ће омогућити
пружање једнаких могућности за учење свим ученицима.
Виолета Влашки, професорка руског језика, и Јелица Пајић, професорка књижевности, активно
су учествовале на овој радионици.

Post Author: admin