О гимназији


Термини отворених врата професора Седме београдске гимназије.Одабир ученика који ће похађати нашу школу вршимо кроз квалификациони испит и правила уписа. Након тога формирамо и уједначавамо одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера према педагошко-психолошким критеријумима.

У школској 2014/2015. години Гимназија је уписала у:

први разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

други разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

трећи разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

четврти разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера.

Школу похађа 700 ученика.

Применом разноврсних облика наставе, од класичних до савремених, вршимо стално унапређивање образовно-васпитног процеса. У томе нам помажу сопствена искуства, али и резултати савремених научних и методичких истраживања у земљи и у иностранству.

Због таквог залагања, Гимназија у свом наставном раду постиже све боље и боље резулате, као и у ваннаставним облицима рада. Посвећујемо нарочиту пажњу слободним активвностима, додатној настави и професионалној орјентацији ученика. Велики број наших ђака учествује на такмичењима из различитих области и постиже значајне резултате од општинског до савезног нивоа.

Трудимо се да развијемо активан однос према знању и да повежемо различите предмете и садржаје. Стимулишемо критички и стваралачки дух и истичемо високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности. У томе нам помаже сарадња са библиотекама града Београда, позориштима, музејима, факултетима и институтима, коју успешно и континуирано остварујемо.

У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика сарађујемо и са Домом здравља Звездара, Институтом за ментално здравље, Заводом за болести зависности, омладином ЈАЗАС-а и Републичким институтом за заштиту здравља „Др Милан Јовановић Батут“.

Традиционално организујемо помоћ деци без родитељског старања и укључујемо се у друге акције Црвеног крста. То је само један од начина на који настојимо да пружимо помоћ друштвеној средини и код наших ученика развијемо хуманост, одговорност, толеранцију, свест о себи и сопственим способностима.

У циљу унапређивања образовно-васпитног рада као примарне делатности, и ове школске године, улажемо велике напоре у даље опремање школе, њено реновирање и оспособљавање за што потпуније и комплетније образовање наших ученика.

Успевамо у настојању да ова школа не буде само установа у којој својим ученицима нудимо квалитетно образовање, већ да је и место које има душу. Пријатна атмосфера за рад, коју стварају заједно њени ученици и сви запослени, делује инспиративно и омогућује исказивање и развој потенцијала наших ђака и припрему за изазове савременог друштва.


Рад у сменама

Школа ради у две смене. Једну смену чине I и III разред (12 одељења), а другу II и IV разред (12 одељења). Првог наставног дана у школској години I и III разред крећу после подне, а II и IV разред пре подне. Смене се мењају сваких недељу дана. Почетак и крај наставе, као и распоред звоњења дати су у следећој табели:

Распоред звоњења:

ПРЕ ПОДНЕ                                            ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.

8.00 – 8.45

14.1515.00

2.

8.50 – 9.35

15.05 – 15.50

3.

9.50 – 10.35

16.05 – 16.50

4.

10.40 – 11.25

16.55 – 17.40

5.

11.40 – 12.25

17.55 – 18.40

6.

12.30 – 13.15

18.45 – 19.30

7/0

13.20 – 14.05

Ученици имају два велика одмора (по 15 минута).

Рачуноводствена служба ради од 8.00 до16.00 часова у петодневној радној недељи.

Сектетар школе ради од 8.00 до 16.00 часова у петодневној радној недељи.

Административни радник ради од 7.30 до 15.30 часова у петодневној радној недељи.

Помоћно радно особље ради у две смене:

§ пре подне од 6.00 до14.00 часова

§ после подне од 13.00 до 21.00 часова


Седма београдска гимназија отпочела је рад као нова школа, школске 1953/54. године. Настала је спајањем дела ученика Шесте мушке гимназије и дела ученика Треће женске гимназије. Решењем НО града Београда, Градског већа и Већа произвођача 1958. године, Седма гимназија је престала са радом. Била је спојена са Деветом београдском гимназијом у једну гимназију под називом - Шеста београдска гимназија. Други пут је поново основана 1960. године и радила је до 1986/87. године. Трећи пут  је основана 25. априла 2002. године са седиштем у просторијама бивше ОШ „Вукица Митровић, у Шејкиној 21а у Миријеву. С обзиром да у насељу живи око 60 000 становника, постојала је реална потреба за оснивањем средње школе. Школске 2002/2003. године школа је почела рад са осам одељења првог разреда; четири одељења природно-математичког смера и четири одељења друштвено-језичког смера.

Током прве године постојања наше школе превладале су многе препреке које су биле пратилац оснивања и почетка рада прве средње школе у Миријеву. Адаптацијом зграде створени су услови за одвијање наставе у једној смени током прве две године. Од школске 2004/2005. године настава се одвија у две смене. Школске 2005/2006. године настава је постала кабинетског типа.

Школска 2012/2013. година била је веома значајна за рад Седме београдске гимназије. Посебно треба истаћи континуирани рад на уређењу школе, а пре свега: уређење школског дворишта у сарадњи са Градским зеленилом, повезивање школе на даљинско грејање у сарадњи са Општином Звездара и Градским Секретаријатом за образовање, опремање кабинета наставним средствима и климама, уређење фискултурне балон сале, атлетске стазе и терена за кошарку.

После скоро трогодишњег мртвачког сна поново се буди часопис ‘’Седма страна света’’. За разлику од претходног живота, када је часопис био опипљив материјал тј у штампаном издању, његово поновно рођење овековечено је у електронској форми.

ПРЕУЗМИ: СЕДМА СТРАНА СВЕТА