На основу члана 56. Закона о заштити података о личности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018), Александар Стојић, дипломирани правник, запослен на радном месту секретара школе, одређује се за лице за заштиту податка о личности.

Контакт подаци: Александар Стојић, Седма београдска гимназија, телефон: 011/7433-642, e-mail: info@sedmagimnazija.com