Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на ову набавку спортске робе и опреме за потребе Седме београдске гимназије се НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Закон.

Рок за подношење понуда се продужава до 7.8.2019. године у 14 часова.

Post Author: admin