Назив школе СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса школе Шејкина 21а
Подручје рада гимназија
Смер друштвено-језички и природно-математички
Телефон 7433-642 (централа) 7433-643 (директор) 7435-995 (педагошко-психолошка служба)
Е-маил адреса info@sedmagimnazija.com
Веб сајт школе www.sedmagimnazija.com
Број одељења 26
Број ученика 734
Број решења о верификацији школе Орган који је издао решење о верификацији школе: 022-05-100/2004-03 Министарство просвете и спорта Републике Србије
Матични број школе 17409336
Број жиро-рачуна школе 840-1923660-66
Директор школе Мирослав Маркићевић (од 7.11.2014. год.)