Активност Разред Време
Почетак школске године Први, други, трећи и четврти разред 3.9.2018.
Седнице одељењских већа Први, други, трећи и четврти разред 3-7.9.2018.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред До 11.9.2018.
Дан примирја у Првом светком рату Први, други, трећи и четврти разред 12.11.2018.
Крај првог класификационог периода  – седнице одељењских већа Први и други разред 22.11.2018.
Крај првог класификационог периода  – седнице одељењских већа Трећи и четврти разред 23.11.2018.
Крај првог класификационог периода  – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 26.11.2018.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред 27-30.11.2018.
Крај првог полугодишта  – седнице одељењских већа Први, други, трећи и четврти разред 1.2.2019.
Крај првог полугодишта  – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 1.2.2019.
Подела књижица Први, други, трећи и четврти разред 4.2.2019.
Зимски распуст Први, други, трећи и четврти разред 31.12.2018 – 8.1.2019. и 1-14.2.2019.
Прослава Светог Саве Први, други, трећи и четврти разред 27.1.2019.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред до 22.2.2019.
Распоред часова од понедељка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици) Први, други, трећи и четврти разред 6.3.2019.
Распоред часова од петка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици) Први, други, трећи и четврти разред 4.4.2019.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већа Четврти разред 5.4.2019.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већа Први, други и трећи разред 19.4.2019.
Крај трећег класификационог периода – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 22.4.2019.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред до 19.4.2019. до 10.5.2019.
Пролећни распуст Први, други, трећи и четврти разред 26.4-5.5.2019.
Крај другог полугодишта Четврти разред 24.5.2019.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већа Четврти разред 27.5.2019.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већа Четврти разред 28.5.2019.
Крај другог полугодишта Први, други и трећи разред 21.6.2019.
Подела сведочанстава и диплома Четврти разред 20.6.2019.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већа Први, други и трећи разред 24.6.2019.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већа Први, други и трећи разред 25.6.2019.
Подела сведочанстава и књижица Први, други и трећи разред 28.6.2019.