АктивностРазредВреме
Почетак школске годинеПрви, други, трећи и четврти разред1.9.2022.
Седнице одељењских већаПрви, други, трећи и четврти разред1 – 3.9.2022.
Родитељски састанциПрви, други, трећи и четврти разредДо 10.9.2022.
Крај првог класификационог периода – седнице одељењских већаПрви и други разред8.11.2022.
Крај првог класификационог периода – седнице одељењских већаТрећи и четврти разред9.11.2022.
Крај првог класификационог периода – седница наставничког већаПрви, други, трећи и четврти разред10.11.2022.
Дан примирја у Првом светком ратуПрви, други, трећи и четврти разред11.11.2022.
Родитељски састанциПрви, други, трећи и четврти разредДо 25.11.2022.
Крај првог полугодишта  – седнице одељењских већаПрви и други разред29.12.2022.
Крај првог полугодишта  – седнице одељењских већаТрећи и четврти разред30.12.2022.
Крај првог полугодишта  – седница наставничког већаПрви, други, трећи и четврти разред30.12.2022.
Подела књижицаПрви, други, трећи и четврти разред30.12.2022.
Зимски распустПрви, други, трећи и четврти разред2 – 13.1.2023.
Распоред часова од петка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици)Први, други, трећи и четврти разред26.1.2023.
Прослава Светог СавеПрви, други, трећи и четврти разред27.1.2023.
Родитељски састанциПрви, други, трећи и четврти разреддо 3.2.2023.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већаЧетврти разред24.3.2023.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већаПрви и други разред6.4.2023.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већаТрећи разред7.4.2023.
Крај трећег класификационог периода – седница наставничког већаПрви, други, трећи и четврти разред7.4.2023.
Родитељски састанциПрви, други, трећи и четврти разреддо 28.4.2023.
Крај другог полугодиштаЧетврти разред23.5.2023.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већаЧетврти разред24.5.2023.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већаЧетврти разред26.5.2022.
Припремна настава за разредне испитеЧетврти разред23 – 26.5.2023.
Разредни испити у јунском испитном рокуЧетврти разред29.5 – 6.6.2023.
Проба Државне матуре 31.5-2.6.2023.
Писмени део матурског испита из Српског језика и књижевности у јунском испитном рокуЧетврти разред7.6.2023.
Писмени део матурског испита из Математике и страних језика у јунском испитном рокуЧетврти разред9.6.2023.
Одбране матурских радова у јунском испитном рокуЧетврти разред12-19.6.2023.
Седница Наставничког већа и Матурског испитног одбораЧетврти разред19.6.2023.
Подела сведочанстава и дипломаЧетврти разред19.6.2023.
Крај другог полугодиштаПрви, други и трећи разред20.6.2023.
Припремна настава за поправне испите за ученике четвртог и разреднне испите за ученике првог, другог и трећег разредаПрви, други, трећи и четврти разред21-26.6.2023.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већаПрви, други и трећи разред21.6.2023.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већаПрви, други и трећи разред21.6.2023.
Поправни испити за ученике четвртог и разреднни испити за ученике првог, другог и трећег разредаПрви, други, трећи и четврти разред27.6 – 7.7.2023.
Подела сведочанстава и књижицаПрви, други и трећи разред28.6.2023.