Календар рада Седме београдске гимназије за школску 2019/2020. годину

Активност Разред Време
Почетак школске године Први, други, трећи и четврти разред 2.9.2019.
Седнице одељењских већа Први, други, трећи и четврти разред 2-6.9.2019.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред До 11.9.2019.
Дан примирја у Првом светком рату Први, други, трећи и четврти разред 11.11.2019.
Крај првог класификационог периода  – седнице одељењских већа Први и други разред 22.11.2019.
Крај првог класификационог периода  – седнице одељењских већа Трећи и четврти разред 25.11.2019.
Крај првог класификационог периода  – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 26.11.2018.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред 26-29.11.2019.
Распоред часова од понедељка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици) Први, други, трећи и четврти разред 3.12.2019.
Крај првог полугодишта  – седнице одељењских већа Први, други, трећи и четврти разред 3.2.2020.
Крај првог полугодишта  – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 3.2.2020.
Подела књижица Први, други, трећи и четврти разред 4.2.2020.
Зимски распуст Први, други, трећи и четврти разред 30.12.2019 – 7.1.2020. и 3-17.2.2020.
Прослава Светог Саве Први, други, трећи и четврти разред 27.1.2020.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред до 21.2.2020.
Распоред часова од понедељка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици) Први, други, трећи и четврти разред 4.3.2020.
Распоред часова од понедељка (ради равномерне заступљености наставних дана у седмици) Први, други, трећи и четврти разред 2.4.2020.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већа Четврти разред 27.3.2020.
Крај трећег класификационог периода – седнице одељењског већа Први, други и трећи разред 10.4.2020.
Крај трећег класификационог периода – седница наставничког већа Први, други, трећи и четврти разред 13.4.2020.
Родитељски састанци Први, други, трећи и четврти разред до 24.4.2020.
Пролећни распуст Први, други, трећи и четврти разред 15.4-20.4.2020.
Крај другог полугодишта Четврти разред 22.5.2020.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већа Четврти разред 25.5.2020.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већа Четврти разред 26.5.2020.
Крај другог полугодишта Први, други и трећи разред 19.6.2020.
Подела сведочанстава и диплома Четврти разред 19.6.2020.
Крај другог полугодишта  – седнице одељењских већа Први, други и трећи разред 22.6.2020.
Крај другог полугодишта  – седница наставничког већа Први, други и трећи разред 23.6.2020.
Подела сведочанстава и књижица Први, други и трећи разред 28.6.2020.