КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Грађевинско занатски радови на текућем одржавању мултифункционалне сале (учионица/музичка секција/ликовна секција)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА