ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге

ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА