ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге

ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ II, III И IV РАЗРЕДА СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА, ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ