Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

У оквиру пројекта организације Ерасмус+ организована је омладинска размена са Седмом београдском гимназијом у периоду од 15- 23. марта у Загребу у Хрватској. Координатор и партнер школа пројекта је била: Средња школа Ивана Мештровића из Дрниша.

Професор филозофије Марија Рековић и Милица Гаровић, професор енглеског језика, учествовале су у овој  размени као ментори (енг.youth leaders) и, након селекције пријављених кандидата, одабрале за учешће у овом пројекту следеће ученике Седме београдске гимназије:

  • Растко Познановић 3/3
  • Никола Зечевић 3/5
  • Лазар Јаневски 3/5
  • Михајло Максимовски 3/1
  • Мила Димитрић 3/1
  • Оливер Дрвенџија 2/2
  • Ива Галовић 2/3
  • Ања Јанковић 2/3
  • Марија Ћирић 2/6
  • Анастасија Кулаузов 2/7

У оквиру ове омладинске размене ученици су кроз радионице обрађивали тему волонтирања, како волонтирање утиче на појединца на индивидуалном и друштвеном плану, истраживали могућности волонтирања, како волонтирање помаже одређеним друштвено маргинализованим групама итд.

Ученици су такође унпређивали своје интерперсоналне односе кроз дружење и упознавање са ученицима из других држава и култура из региона (Хрватска, Румунија и Северна Македонија), представили своју земљу и културу током интеркултуралне вечери, на тај начин промовишући и примењујући еврпоске вредности.

Ученици су у Загребу посетили организације које се баве волонтирањем и то ”Океан знања”, ”Плави телефон”, ”Женска соба” и ”Пет плус”.

”Океан знања” – организација за младе која се бави друштвено релевантним темама кроз локалне међународне пројекте, радионице и волонтирања.

 ”Плави телефон” – организација која се бави саветовањем деце, младих и одраслих путем телефонске линије, али и широким спектром других акција.

”Женска соба” – организација која се бави оснаживањем жена и подизањем свести институција и јавности о сексуланом насиљу и сексуалним оправима кроз едукацију, истраживања, лобирања и јавни рад. Ово удружење такође пружа и директну и индиректну помоћ и подршку жртвама сексуалног насиља.

”Пет плус” – организација која се бави пружањем помоћи особама у неповољним животним ситуацијама. Дугогодишњим радом кроз терапијску заједницу помаже особама које се боре са зависношћу, а кроз посебне програме који се фининсирају из ЕУ и националних извора, побољшава квалитет живота особа у неповољном положају кроз рехабилитацију, ресоцијализацију и едукацију.

Током посета овим организацијама ученици су се међусобно упознавали, кроз презентације стицали знања о раду организација и њиховој историји, разговарали о разним темама предвођени представницима организација и учествовали у серијама мини игара које подразумевају међусобну сарадњу и зближавање.

Током омладинске размене углавном су примењивани групни рад насумично одабраних чланова који се већином реализовао кроз писање одређених идеја на папиру, након чега је формирана група презентовала своје белешке другима а у последњим данима су имали задатак да свој рад на задату тему презентују и у видео формату.

Ова размена је била веома корисна за све ученике и допринела је: усавршавању енглеског језика, бољој социјалној интеракцији са другим људима (поготово са онима између којих постоји језичка баријера). Ученици су такође могли да се упознају са начином рада и функционисања волонтирања у Хрватској и ЕУ, као и да стекну нова сазнања и надахнућа за волонтерски рад. 

Ментори омладинске размене:

Марија Рековић и Милица Гаровић

Post Author: admin