Седма београдска гимназија отпочела је рад као нова школа школске 1953/54. године. Настала је спајањем дела ученика Шесте мушке гимназије и дела ученика Треће женске гимназије. Решењем НО града Београда, Градског већа и Већа произвођача 1958. године, Седма гимназија је престала са радом. Била је спојена са Деветом београдском гимназијом у једну гимназију под називом – Шеста београдска гимназија. Други пут је поново основана 1960. године и радила је до 1986/87. године. Трећи пут  је основана 25. априла 2002. године са седиштем у просторијама бивше ОШ „Вукица Митровић“, у Шејкиној 21а у Миријеву. С обзиром да у насељу живи око 60.000 становника, постојала је реална потреба за оснивањем средње школе.

            У претходних шеснаест година рада, Школа се борила са „дечијим болестима“ као најмлађа београдска гимназија на периферији града, суочена са имиџом „лаке школе“, са не баш ригорозним правилима понашања и учења. Ови проблеми су унеколико превладавани залагањем запослених и ученика, успесима на републичким такмичењима из српског језика и књижевности, историје, биологије, физике, на литерарним конкурсима, спортским такмичењима као и на такмичењима у разним областима уметничког стваралаштва (певање, спортски плес, сликање, драмско стваралаштво, и сл), уређењем и промоцијом школе, укључивањем у живот локалне заједнице.

Претходни период био је значајан за развој и рад Школе: Седма београдска гимназија успешно учествује у различитим пројектима подржаним и организованим од стране државних и локалних власти (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту, Градски секретаријат за културу, Градска општина Звездара) и невладиних организација (Мрежа подршке инклузивном образовању, Центар за интерактивну педагогију, AIESEC, НВО „Хајде да…“, и др.), запослени у Школи се укључују у рад тимова Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања који се баве реформом гимназијског образовања, Школа се промовише у медијима као подржавајућа средина у којој ученици добијају квалитетно образовање и васпитање, опремају се лабораторија за природне науке, музички студио и ликовни атеље, унапређују се услови за бављење спортом (набавка спортских реквизита), информатичка опремљеност школе (набавка нових рачунара средствима Градског секретатијата за образовање, увођење брзог интернета – АМРЕС, Телеком Србија и НоваТел, набавка половних рачунара – донације Уникредит банке и Банке Интеза), опрама се просторија за пријем родитеља, уређују се холови школе тако да представљају пријатно место за боравак ученика и родитеља (донација Института за европске послове), споља се уређује школска зграда и двориште (реконструисан је улазак у школску зграду средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и степениште према Шејкиној улици захваљујући донацији Народне банке Србије, школска зграда се редовно кречи, орезано је дрвеће у делу дворишта према Миријевском булевару, двориште се редовно коси,…).Ученици школе постижу добре резултате на различитим такмичењима из српског језика, књижевности, енглеског језика, немачког језика, биологије, историје, физике, на спортским такмичењима, ликовним и литерарним конкурсима. Године 2016. Седма београдска гимназија, односно њена секција креативног писања, освојила је прву републичку награду као најуспешнија литерарна секција у Републици Србији на основу броја награда освојених на литерарним конкурсима.

У школској 2013/2014. години извршено је екстерно вредновање рада школе и оцењени смо оценом 3,34. И у наредном периоду развојног планирања, као и периоду важења претходног школског развојног плана, трудићемо се да јаке стране додатно оснажујемо и на њима промовишемо Школу у својој локалној средини, а да уочене пропусте у раду исправљамо.