Site Loader
Јавне набавке
Шејкина 21а, Миријево, Београд

Као и прошле године, Еко-школа учествује у међународном пројекту о климатским променама, који је покренула средња школа из Турске. Циљ пројекта је препознавање проблема који су у вези са климатским променама, а сарадња се остварује са вршњацима из више земаља.

У фебруару приступамо међународном пројекату Change Shaping Schools, који има за циљ препознавање проблема у школи или локалној средини у чије решавање ће бити укључени ученици, наставници, родитељи и локална заједница.

Почетком марта, обележићемо Недељу енергетске ефикасности: спровешћемо радионице са вршњачким едукаторима, анкету о познавању теме и ставовима о штедњи енергије, организоваћемо ликовни конкурс за најбољи постер за обележавање недеље и изложбу ликовних радова.

Током фебруара Еко-школа оснива Флористичку секцију која ће активно учествовати у уређењу школе и школског дворишта. Ученици ће волонтирати у Ботаничкој башти, а планира се сарадња и са Шумарским факултетом.

До краја марта очекује се да Тим за рециклажу, у складу са истраживањем о отпаду у школи, успостави сарадњу са општином и фирмама за рециклажу и обезбеди контејнере за сортирање отпада. У циљу промовисања акције ученици ће спровести вршњачку едукацију о важности управљања отпадом.

Ове године пројектни дан Еко-школе одржаће се 15. априла када ћемо представити свој годишњи рад и прославити Дан планете Земље.

Post Author: admin