Записник

са треће седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у петак 24. октобра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај о активностима Тимова задужених за реализацију акције бетонирања

2. Ђачка екскурзија

3. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 25 чланова Ученичког парламента

Седницом је председавао председник Ученичког парламента, Лука Гаћина. Записник је водила Бојана Видаковић.

1.

Успостављен је контакт са председником Месне заједнице „Миријево“ г.Душаном Матићем који је дао обећање да ће уз помоћ локалног предузетника г.Јанка Кнежевића обезбедити 5 тона шодера и 4 арматурне мреже.

Прикупљено је 13.000 динара - донација ученика, запослених и чланова Школског одбора.

Свештенство цркве Светог Илије је донирало 5000 динара.

Пекара „Ненсико“ ће обезбедити храну и сокове за мајсторе и раднике, а пекара „Гага“ ће спремити палачинке.

Родитељи ученика, г.Драго Антонић и г.Мирослав Лазић, ће обезбедити неопходан алат и мајсторе.

У случају да не буде довољно новца за куповину бетона, Ученички парламент ће се обратити за помоћ управи школе.

Председник Парламента ће одредити ученике који ће учестовати у акцији бетонирања.

Одлучено је да се бетонирање спроведе у суботу, 1. новембра 2014.

2.

Председник Ученичког парламента ће затражити пријем код директора школе како би се разрешиле све недоумице у вези са ђачком екскурзијом.

3.

Ученици су скренули пажњу на оштећења на недавно реновираном школском тоалету, као и да у тоалетима често нема сапуна и тоалет папира. Председнику Парламента је дато задужење да поднесе захетв Управи школе да се тај проблем у најскорије време реши.

Ученици су констатовали да се школско двориште налази у прилично запуштеном стању и изразили су жељу да помогну у уређењу зелених површина.

Председник Ученичког парламента

Лука Гаћина