Записник

са друге седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у понедељак 13. октобра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Начин реализације акције бетонирања стазе у дворишту школе

2. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 21 члан Ученичког парламента

Седницом је председавао председник Ученичког парламента, Лука Гаћина. Записник је водила Бојана Видаковић.

1.

У циљу реализације акције бетонирања стазе у дворишту школе подељена су задужења:

1. Тим за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом је задужен да успостави контакт са председником Месне заједнице „Миријево“ и локалним предузетницима у циљу прибављања материјалних средстава неопходних за реализацију пројекта (цемента, шодера, арматуре...).

2. Тим за информисаност је задужен да припреми плакат и слоган акције, промовише акцију путем књиге обавештења, огласне табле и Фејсбук групе Ученичког парламента

3. Председник, секретар и благајник Парламента су задужени да ораганизују акцију прикупљања новчаних средстава од ученика и запослених

4. Координатор, проф. Радомир Маринковић, је задужен да контактира родитеље који су изразили жељу да подрже акцију

2.

Професор Радомир Маринковић је информисао присутне да је отворена Фејсук група Ученичког парламента и да су за администраторе групе постављени чланови Тима за информисаност.

Председник Ученичког парламента

Лука Гаћина