Записник

 

 

са прве седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у петак 26. септембра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор руководства

2. Конституисање Тимова Ученичког парламента

3. Избор ученика за чланове школских тимова

4. Измена статута

5. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 29 чланова Ученичког парламента

Седницом је председавао је проф. Радомир Маринковић. Ток седнице је обухватио усвајање дневног реда састанка и избор записничара. За записничара је изабрана ученица Бојана Видаковић.

1.

Након представљања кандидата приступило се избору руководства Ученичког парламента и донета је једногласна

ОДЛУКА

1. да за председника Ученичког парламента буде изабран ученик одељења 4/5, Гаћина Лука

2. да за секретара/потпредседника Ученичког парламента буде изабрана ученица одељења 4/4, Бојковић Вања

3. да за благајника Ученичког парламента буде изабрана ученица одељења 2/2, Антанасијевић Анђела

2.

У школској 2014/15. години, унутар Ученичког парламента биће активни следећи Тимови:

Тим за информисаност:

1. Стојановић Никола 4/4

2. Поповић Матија 1/2

3. Костић Петра 3/4

4. Богуновић Сара 2/3

Тим за разглас:

1. Стошић Андријана 1/2

2. Стаменковић Милош 2/6

3. Костић Петра 3/4

4. Грујић Милица 4/6

Тим за спортску и културну делатност:

1. Вјештица Павле 3/3

2. Чајић Јован 2/3

3. Дошен Константин 4/1

4. ученик 1. разреда

Тим за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом:

1. Видаковић Бојана 3/3

2. Јовановић Веселин 2/6

3. Костић Никола 4/1

4. ученик 1.разреда

3.

Донете су

ОДЛУКЕ

1. да ученик Лука Гаћина буде представник Ученичког парламента у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања

2. да ученица Милица Грујић буде представник Ученичког парламента у Тиму за школско развојно планирање

3. да ученица Бојана Видаковић буде представник Ученичког парламента у Тиму за самовредновање рада школе

4.

Након упознавања присутних са недостацима постојећег Статута, једногласно је донета

ОДЛУКА

да се у најскоријем року донесе нови Статут Ученичког парламента Седме београдске гимназије, којим би се прецизирале надлежности руководства парламента, Тимова унутар парламента, као и права и обавезе чланова парламента. Рад на тексту новог Статута је поверен новом руководству Ученичког парламента и проф. Радомиру Маринковићу.

5.

Присутни чланови су износили идеје о будућим активностима Ученичког парламента:

1. Прибављање средстава за наставу физичког васпитања

2. Организовање више ваннаставних спортских активности и такмичења за девојке

3. Одржавање трибина и јавних часова

Покренута је иницијатива да се бетонира стаза за пешаке у дворишту, у правцу Миријевског булевара, и у том циљу је дато задужење Тиму за информисање и Тиму за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом да осмисле даље кораке у реализацији овог пројекта.

записничар

Бојана Видаковић