Записник са седме седнице Ученичког парламента, одржане 29.05.2014године

Присутно 23 ученика

Дневни ред:

  1. Договор око даље организације хуманитарне акције под називом „ Људи будимо људи“
  2. Укључивање Ученичког парламента Седме београдске гимназије у хуманитарну акцију намењену ученику Треће београдске гимназије Славољубу Атанасовском за хитну операцију.
  3. Разно

Закључци:

  1. Договорено је да наставимо са хуманитарном акцијом „ Људи будимо људи“
  2. ученички парламент је једногласно донео одлуку да се прикључи хуманитарној акцији која за циљ има прикупљање хуманитарне помоћи ученику Славољубу Атанасовском за хитну операцију
  3. Дати су предлози за организацију спортских турнира у склопу акције „Људи будимо људи“, у циљу прикупљања средстава људима угроженим од поплава

Записничар

Аница Алексић