Записник са пете седнице Ученичког парламента одржане 23.03.2014

Присутно 26 ученика

Дневни ред:

  1. Упознавање Ученичког парламента о активностима у оквиру пројекта „Регионална подршка инклузивном образовању“
  2. Договор о организацији ученика за промоцију школе

Закључци:

  1. Ученици су детаљно упознати са свим нашим досадашњим активностима у оквиру пројекта „ Регионална подршка инклузивном образовању“. Посебан акценат је стављен на учешће ученика у предстојећем периоду и сензибилисаност када су у питању ученици са посебним потребама. Ђачки парламент је показао спремност за учешће у предстојећим активностима.
  2. Педагог и психолог школе су информисали ученике о плану посете основним школама у циљу презентације школе кроз промоцију ученичког стваралаштва.

 

Записничар

Аница Алексић