Записник са четврте седнице Ученичког парламента, одржане 12. 02. 2014. године

Присутно 26 ученика, педагог Д. Китановски и психолог С. Секулоски

Дневни ред

  1. Оставка председника Ученичког парламента
  2. Избор новог председника
  3. Информисање ученика о пројекту „ Регионална подршка инклузивном образовању“
  4. Разно

Закључци

  1. Емилија Лалић је поднела неопозиву оставку на место председника Ђачког парламента из разлога што не може у потпуности да се посвети овој функцији због многобројних обавеза
  2. Чланови УП.а предложили су да председник УП.а Седме београдске гимназије буде Димитрије Бојичић, ученик II/3. Овај предлог је једногласно усвојен.
  3. Психолог и педагог школе информисали су ученике о заједничком пројекту Европске уније и Савета Европе“Регионална подршка инклузивном образовању“ где је Седма београдска школа изабрана као пилот школа. Договорено је да се на следећој седници ученици детаљније информишу о планираним активностима у оквиру пројекта

Записничар

Аница Алексић