Записник са треће седнице Ученичког парламента, одржане 17.10.2013.

Присутно 18 ученика, психолог школе С. Секуловски и педагог Драгица Китановски

Дневни ред

1. Оформљен је тим за информисање: Лазић Тамара, Прошевски Виолета, Лукић Кристина и Бољевчић Милица.

2. Тиму за инфоримсање је додељен први задатак: Прикупљање порука пријатељства и качење на пано.

3. Тим за спорт организује турнир у фудбалу за момке ( по 5 ученика).

Закључци

1. Сваки тим преба да плати 250 динара за нову фудбалску лопту.

2. Прикупљени су бројеви телефона од присутних у;еника у парламенту.

3.Списак ученика , до петка доставити наставницима физичког васпитања

Записничар

Прошевски Виолета