Записник са друге седнице Ученичког парламента, одржане 26.09.2013. године

Присутно 26. ученика, психолог школе С. Секулоски, педагог Д. Китановски, наставник Д. Кмезић


Дневни ред

1. Обавештење ученика о дводневном семинару под називом Школа активизма
2. Упознавање ученика са статутом и усвајање Статута парламента
3. Упознавање ученика са планом рада парламента за школску 2013./14. годину
4. Одређивање тимова за спорт, рад са невладиним организацијама и разглас

Закључци

1. Ученици су једногласно усвојили Статут парламента Седме београдске гимназије.
2. Аница Алексић је кандидована  и изабрана за новог записничара.
3. Чланови тимова су кандидовани и једногласно изабрани .
-Тим за спорт чине Ђорђе Видановић, Новак Малевић, Давид Анђелковић и Димитрије Димовски.
-У Тиму за рад са невладиним организацијама су Дина Елези, Владана Пејковић, Тамара Лазић и Дорота Симоновић.
-Чланови Тима за разглас у парној смени су Иван Симоновић и Андреј Ристић, а у непарној Милица Дошеновић и Аница Алексић.


Записничар
Аница Алексић