ЈН ОП 1/2019 – Екскурзија ученика првог разреда у школској 2018/2019. години и ученика четвртог разреда у школској 2019/2020. години