Професорка Катарина Петровић на ТСА симпозијуму у Ирској

ТСА (Training and Cooperation Activities) догађај International Tool fair xvii- Mental health – Minds in Motion…