„Зелена недеља“/ Green week / Zero pollution

Загађење воде, ваздуха и земљишта нарушава стање животне средине. Toком „Зелене недеље“  https://www.eugreenweek.eu/,   која…