Успех на међународном такмичењу из области одрживог развоја

На овогодишњем међународном такмичењу у писању есеја из области одрживог развоја (тема такмичења била је…